GYVENAMŲJŲ NAMŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ PASLAUGOS

Projektas

1. Projekto architektūrinė ir bendroji dalis (kartotinis arba individualus projektas );
2. Statybų leidimo išėmimas ( nuo projekto iki TP ar TDP );

PRIVALOMI ir Papildomi darbai –  statybų leidimui išimti

a- Topografinė nuotrauka ;
b- Sklypo sutvarkymo dalis;
c- Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis;
d- Jeigu reikalingas ( vandens gręžinio projektas );
e- Efektyvumo skaičiavimai;
f- Supaprastinta arba išsami ir individuali konstrukcinė dalis;
h- Mokestis už statybų leidimo išėmimą -( preliminari kaina 80 eur);

NEPRIVALOMOS ir Papildomos paslaugos

I- Projekto paruošimas pagal užsakovo numatytą biudžetą ( įsipareigojimas suprojektuoti pagal užsakovo biudžetą );
II- Lokalinė statybų darbų ir medžiagų sąmata;
III- Kalendorinis statybų darbų vykdymo grafikas;
IV- Kalendorinis mokėjimų grafikas;

ARCHITEKTŪROS DALIS – šioje dalyje pateikiami pagrindiniai pastato brėžiniai ir sprendiniai:

 1. aukštų planai;
 2. fasadai;
 3. pjūviai;
 4. langų/durų specifikacijos);
 5. aprašomoji dalis;
 6. medžiagų žiniaraštis;

KONSTRUKCIJŲ DALIS  – šioje dalyje pateikiami brėžiniai su pagrindiniais pastato konstrukciniais sprendiniais:

 1. pamatų planai ir rostverko planai;
 2. stogo konstrukcijų planas;
 3. perdangų planai ir sąramų planas;
 4. konstrukcinis pjūvis, mazgai, detalės;
 5. aprašomoji dalis;
 6. medžiagų žiniaraštis.

STATYBOS LEIDIMO IŠĖMIMAS

Prašymų užpildymas, bendrosios dalies suformavimas (BD sudaro: dokumentacija, architektūrinė dalis), projekto įkėlimas į „infostatybos“ sistemą, gautų pastabų projektui taisymas, statybos leidimo išėmimas. Esant poreikiui papildomai gali būti užsakomos šios dalys: lauko dujų dalis, vidaus dujų dalis, energetinis sertifikatas.

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIS

Šioje dalyje pateikiami pagrindiniai brėžiniai su lauko vandentiekio ir nuotekų sprendiniais. Gali būti projektuojami tiek vietiniai valymo įrenginiai ar gręžinys ar numatomas prisijungimas prie centralizuotų tinklų (pateikiamos sklypo planas su sprendiniais, profiliai, vandens apskaitos mazgo schema), taip pat pateikiama aprašomoji dalis, medžiagų žiniaraštis.

VIDAUS ELEKTROTECHNIKOS DALIS
Pateikiami pagrindiniai aukštų planai su elektrotechnikos prietaisų išdėstymu, trumpa aprašomoji dalis ir medžiagų žiniaraštis. Esant poreikiui, gali būti numatomi žaibosaugos sprendiniai.

VIDAUS VĖDINIMO DALIS
Parengiami pagrindiniai rekupereracinio vėdinimo brėžiniai su prietaisų išdėstymu, ortakių parinkimu, aprašomoji dalis bei medžiagų žiniaraštis.

VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIS
Šioje dalyje pateikiami pagrindiniai aukštų planai su vandentiekio ir nuotekų tinklais, pravalos, prietaisų pajungimas, taip pat pateikiama aprašomoji dalis, medžiagų žiniaraštis.

VIDAUS ŠILDYMO DALIS
Šioje dalyje pateikiami pagrindiniai aukštų planai su šildymo prietaisų išdėstymu. Paskaičiuojami namo šilumos nuostoliai. Pateikiama aprašomoji dalis, medžiagų žiniaraštis.

STATYBŲ KAINOS ( darbai ir medžiagos ) – A+ energetinio naudingumo:

SU DALINE APDAILA
Pamatų įrengimas
Rostverko įrengimas
Pamatų apšiltinimas
Sienų  įrengimas
Sienų apšiltinimas
Stogo  įrengimas
Stogo apšiltinimas
Vidaus pertvarų įrengimas
Grindinis šildymas
Grindų apšiltinimas
Langų įrengimas
Kainuo nuo 595 EUR/m2
NAMAS IKI RAKTO
Pamatų įrengimas
Rostverko įrengimas
Pamatų apšiltinimas
Sienų  įrengimas
Sienų apšiltinimas
Stogo  įrengimas
Stogo apšiltinimas
Vidaus pertvarų įrengimas
Grindinis šildymas
Grindų apšiltinimas
Langų įrengimas
Pilna vidaus apdaila
Rekuperacinė sistema
Šildymo sistema
Kainuo nuo 995 EUR/m2