Statybų valdymas – kai statybų sutarties vykdymas yra paremtas CRM, statybos darbų grafiko, statybų mokėjimo grafiku vykdymų, o sistemas valdo kvalifikuoti statybų specialistai.

CRM – (akronimas, angl. Customer Relationship Management, „santykių su klientais valdymas“). Plačiąja prasme CRM sistema yra verslo valdymo sistema, padedanti valdyti ir puoselėti įmonės ryšius su esamais bei potencialiais klientais, taip užtikrinant maksimalią ir ilgalaikę kiekvieno kliento vertę. Siaurąja prasme ši sistema yra programinės įrangos technologijos, kuriomis galima efektyviai organizuoti, automatizuoti ir sinchronizuoti verslo procesus. Klasikinis ryšių su klientais valdymas (CRM) apima tris pagrindines verslo sritis: pardavimus, rinkodarą, ir aptarnavimą.

CRM

Kalendorinis statybos darbų grafikas –  mūsų organizacijose projekto grafikas sudaromas naudojant tokias planavimo programas kaip MS Project, Open Project, Excel arba visai nesudaromas.

Projekto grafiko modulyje realizuoti šie uždaviniai:

1)     Pirminio projekto grafiko programinis sudarymas iš projekto sąmatos

2)     Darbų apjungimas ir išskaidymas, naujų skyrių formavimas

3)     Rankinis  (stumdant pele) darbų planavimas ir  Kritinio kelio sudarymas

4)     Darbininkų kiekio pagal valandas paskaičiavimas arba darbų trukmės įvedus darbininkų kiekį

5)     Subrangovų darbams priskyrimas.  Savų mechanizmų priskyrimas

6)     Bendro darbininkų skaičiaus, išlaidų ir pajamų plano paskaičiavimas savaitėmis ir mėnesiais

7)     Atliktų darbų, kurių atlikimas buvo įvestas į sankaupinę ataskaitą parodymas projekto grafike

8)     Projekto grafiko istorijos (kopijų) išsaugojimas. Projekto grafiko spausdinimas

9)     Filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus

Darbų grafikas

Kalendorinis mokėjimų grafikas –  sutarties šalys, tai yra Užsakovas ir projekto vykdytojas sutartyje kaip priedą numato kalendorinį mokėjimo grafiką, kuriame detalizuojami avansiniai mokėjimai už medžiagas ir atiskaitymas už statybos darbus pagal pateiktą ir suderintą kalendorinį darbų grafiką. Mokėjimo grafikas sudaromas visam statybų vykdymo periodui, o mokėjimai detalizuojami kiekvieną savaitę.

Pinigu grafikas