SPECIALIZUOTOS STATYBŲ BENDROVĖS – KODĖL VERTA RINKTIS GYVENAMOJO NAMO STATYBAI

KOKYBĖ
ILGAAMŽIŠKUMAS
TERMINAI

 • Atitikimas projektui;
 • Sertifikuotos medžiagos;
 • Kokybės kontrolė;
 • Statybų terminai;
 • Garantijos;
 • A, A+, A++ projektai.

BANKAS
FINANSAVIMAS
DRAUDIMAS

 • Detali sąmata
 • Atstovavimas banke;
 • Mokėjimai pavedimu;
 • Statybų draudimai;
 • Bendradarbiavimas su bankais.

LR ĮSTATYMAI
STATYBŲ VYKDYMAS
PRIDAVIMAS

 • Atestuotas statybų vadovas SDV;
 • SDV – privalomi draudimai
 • Atestuotas techninis prižiūrėtojas TP;
 • TP – privalomi draudimai;
 • Rangovo civilinės atsakymobės draudimas;
 • Vakuumo testavimas;
 • Pastato sertifikavimas;
 • Pastato pridavimas;
 • Pogarantiniai draudimai.

Gyvenamojo namo statybų procesas skirstomas į 5 pagrindinius etapus:

 • Žemės sklypo įsigyjimas;
 • Projektavimas;
 • Statybos leidimo išėmimas;
 • Gyvenamojo namo statyba;
 • Statybos užbaigimas ir pridavimas nuolatinei valstybinei komisijai.

ŽEMĖS SKLYPO ĮSIGYJIMAS – pagrindiniai kriterijai renkantis žemės sklypą yra:

 1. Rajonas;
 2. Geografinė vieta;
 3. Socialinė ir demografinė vieta;
 4. Mokyklos, darželiai, medicinos įstaigos, parduotuvės, buitinio aptarnavimo centrai;
 5. Darbo vieta;
 6. Viešasis transportas;
 7. Požeminių tinklų infrastruktūra;
 8. Susisiekimo komunikacijos (keliai);
 9. Grunto sandara.

PROJEKTAVIMAS pagrindiniai kriterijai renkantis projektuotoją:

 1. Projekto išsamumas;
 2. Projektavimo terminai;
 3. Racionalūs ir ekonomiški sprendimai statybos metu;
 4. Patogus patalpų išdėstymas;
 5. Gražus eksterjeras ir landšaftas.

Pagrindinės gyvenamojo namo techninio projekto dalys:

Architektūrinę projekto dalį sudaro rašomoji dalis ir brėžiniai –  1) patalpų planas;   2) 3D vizualizacija;  3) pastato pjūviai;   4) stogo planas;  5) fasadai.

Konstrukcinę projekto dalį  sudaro rašomoji dalis ir brėžiniai –  1) pamatų planas;  2) apkrovas laikančių sienų planas;  3) sąramų planas;  4) perdangos planas;  5) stogo planas;  6) pagrindiniai mazgai ir pjūviai (pamatų armavimo mazgai, cokolio mazgai, karnizo mazgai, langų mazgai); 7) izometrinis namo brėžinys.

Sklypo plano projektą  sudaro rašomoji dalis ir brėžiniai –  1) sklypo planas;  2) sklypo inžinerinių tinklų planas;  3) sklypo sutvarkymo ir aukščių planas.

Bendrąja projekto dalį  sudaro aprašomoji dalis;

Sklypo lauko vandentiekio ir nuotekų, sudaro rašomoji dalis ir brėžiniai  1) vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai sklypo plane;  2) vandentiekio tinklų išilginis profilis;  3) buitinių nuotekų tinklų išilginis profilis;  4) vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įvado ir išvado vietos. Vandens apskaitos mazgas.

 

STATYBOS LEIDMAS

Statybos leidimas išduodamas atlikus šiuos veiksmus tokia tvarka:

 1. Sukomplektuojami nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo daikto įregistravimo nekilnojamojo turto registre, sklypo tikslieji matavimai ir topografinė nuotrauka, nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartys, kt. pažymos pagal situaciją) – atlieka statytojas;
 2. Vietos savivaldybei užpildomas prašymas „Projektavimo sąlygų sąvadui“ gauti – gali architektas;
 3. „Išimamas“ „Projektavimo sąlygų sąvadas“ – architektas;
 4. Ruošiami priešprojektiniai siūlymai (PP) (pastato vizija) derinami su statytoju – architektas;
 5. Atliekami sklypo grunto geologiniai tyrimai (pamatu tvirtumui, gyliui nustatyti) – geologai;
 6. Ruošiamas pastato architektūrinės dalies techninis projektas (TP) (skirtas derinimams, statybai) – architektas;
 7. Ruošiami pastato inžinerinių dalių TP (konstruktyvinė, vandentiekio ir buitinės nuotekynės, elektros, kt. pagal situaciją) – inžineriai;
 8. Paruoštos TP dalys derinamos atsakingose Valstybinėse įstaigose;
 9. Išduodamas Statybų leidimas.

 

GYVENAMOJO NAMO STATYBA

 1. Statybų rangos sutartis;
 2. Statybos dalyvių kvalifikacija (statybų valdytojas, techninė priežiūra, statybos vadovas);
 3. Civilinės atsakomybės draudimai (techninės priežiūros, statybų vadovo, pogarantinis draudimas);
 4. Kalendorinis darbų grafikas;
 5. Statybų medžiagų naudojimas;
 6. Statybų vykdymas laikantis Techninio ir ar Darbo projekto;
 7. Rizikos faktorių šalinimas;
 8. Statybų žurnalo pildymas;
 9. Vakuumo testas;
 10. Pastato energetinis sertifikavimas A, A+, A++.

 

 

STATYBOS UŽBAIGIMAS

Statybos užbaigimo komisijai privalomai būtini ir pateikiami šie dokumentai:

 1. Statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“;
 2. Statybą leidžiantis dokumentas;
 3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;
 4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos;
 5. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos; a) techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas; b) rangovo civilinės atsakomybės draudimas; c) besąlyginis I laipsnio pogarantinis rangovo draudimas (5% nuo statybų kainos). Draudimo galiojimo laikotarpis ne mažiau kaip 3 metai po statinio pripažinimo tinkamu naudoti; d) nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas;
 6. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos;
 7. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos;
 8. Geriamojo vandens kokybės tyrimo dokumentai;
 9. Pastato energetinio naudingumo sertifikatas;
 10. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei.